victor logosml1Line

Vcenter H630/H1000

Vcenter-H630-1

Повече от 50 годишен опит влагат Victor в производството на обработващи центри. Следвайки успеха на Vcenter-H630 залага на високата надеждност и способността за постигане на непрекъснат режим на рязане.

 

Спецификация

Спецификация Vcenter H630 Vcenter H1000 Unit
Line1
Капацитет
Ход по ос X 900 1350 mm
Ход по ос Y 800 1050 mm
Ход по ос Z 710 1050 mm
Line1
Разстояния       
Шпиндела - центъра на масата 200 – 910 220 - 1270 mm
Шпиндела - повърхността на масата 0 – 800 0 – 800 mm
Диаметър на обработваемия детайл
875 x 1075 x 800 1350 x 1360 x 1350 mm
Line1
Работна маса   
Размер на работната маса 630 x 630 1000 x 1000 mm
Макс. тегло на обработв.детайл 1000 2000 kg
Конфигурация на повърхността M16 x P2.0 M16 x P2.0
Мин. ъгъл на завъртане 1(опция 5 & 0.001°) 1(опция 5 & 0.001°) deg
Време за смяна на палета 30 (P – P) 45 (P – P) sec
Палетен тип 2 палета - паралелно
2 палета - паралелно
Време за индексиране 90° 5 (опция 2) 8 (опция 4) sec
Време за индексиране 180° 7 (опция 3) 10 (опция 5) sec
Line1
Шпиндел       
Конус на шпиндела BT 50
BT 50
Скорост на шпиндела 4500 (opt. 6000)
4500 rpm
Диаметър на лагерите на шпиндела 100 100
mm
Line1
Подавания по осите   
Бърз ход-обхват – X / Y / Z 20 / 20 / 15
15 / 15 / 15 m/min
Подаване при рязане – X / Y / Z 10000 10000 mm/min
СВД - X / Y / Z (диам. x стъпка) 50 x P12
55 x P10 mm
Широчина на направляващите – X/Y/Z HRC 55
HRC 55
mm
Line1
Инструментален магазин   
Инструментален магазин 60(опция 90,120) 90(опция 120)
Избор на инструмент  
Макс. диаметър на инструмента 110 (245 без корекция) 110 (245 без корекция) mm
Макс. дължина на инструмента 600 600 mm
Макс. тегло на инструмента 20 20 kg
Време за смяна на инструмента 13.8 (T – T) 15,6 (C – C)
13,8 (T – T),20.5 (C – C) sec
Ъгъл на завъртане BT50 - 60° BT50 - 60° deg
Line1
Мотор   
Двигател на шпиндела – конст./30 min 15 / 18.5 (opt. 18,5 / 22) 18.5 / 22 KW
Двигател – X / Y / Z 4 / 7 / 4 9 / 9 / 9 KW
Двигател – B 1.6 (опция 4) 4 (опция 7) mm
Хидравличен двигател
2.2 / 0.02 2.2 / 0.02 mm
Line1
Машина   
Система за управление Fanuc 21i – MB Fanuc 21i – MB
Захранване 40 (50 с CTS) 54 (60 с CTS) KVA
Капацитет на охладителен резервоар 500
600 L
Височина на машината 3200 3950 mm
Пространство за машината 3435 x 5255 4580 x 8400 mm
Тегло на машината 17000 31420 kg

Аксесоари

Стандарт Опция
 • 1˚ делителна маса
 • Охлаждане на шпиндела
 • Охлаждащ резервоар
 • Линеен енкодер – обратна връзка
 • Ръчен пулсов генератор (дистанционен тип)
 • Кутия с инструменти
 • Вградено работно осветление
 • Програмируемо загасване на осветлението
 • Нивелиращи болтове
 • Автоматична палетна смяна
 • Измерване натоварването на шпиндела
 • Сепаратор за маслената течност
 • 21i-MB управление
 • Климатик за ел.шкафа
 • Стружко-отвеждащ конвейр
 • Ръчен пистолет
 Line2
 • 18i-MB управление
 • Охлаждане през шпиндела (CTS)
 • CNC маса с непрекъснато делене 0.001˚
 • Пълна защита на работното пространство
 • Инструментален магазин 90, 120 инструмента
 • T-канален палет
 • Интерфейс за FMS
 • Впръскваща система за масата
 • Автоматично измерване на дължината на инструмента
 • Автоматично измерване на дължината на инструмента
 • FMC с общо 6 палета и RGV
 • Двигател на шпиндела - /a18i/ (за Vc-H630)
 • Система за управление Heidenhain iTNC-530

Запитване

EDM Group Ltd.